Advertisement
 Translation for 'възвишеност' from Bulgarian to English
sublimity {noun}възвишеност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'възвишеност' from Bulgarian to English

възвишеност {ж}
sublimity {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • То е обградено от североизток от възвишеност (Померански вал) съдържаща в сърцевината си скали от периода юра.
  • ", въплъщават неговия стремеж да търси възвишеност в американското ежедневие и го превръщат в един от най-популярните изпълнители в Съединените щати през 80-те години на 20 век.
  • В първите години след хиджра не е имало минбар в джамиите, но с увеличаване на джемаата се налага да се издигне някаква възвишеност, от която пророкът Мохамед да може да вижда и слуша всички присъстващи, тъй като четял хутбата, опирайки се на ствола на финикова палма.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!