Advertisement
 Translation for 'възвратно' from Bulgarian to English
линг.
reflexive pronoun {noun}
възвратно местоимение {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'възвратно' from Bulgarian to English

възвратно местоимение {ср}
reflexive pronoun {noun}линг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Основната му функция в ДВГ е да възприеме получената енергия от изгарянето на гориво-въздушната смес и да я превърне във възвратно-постъпателно движение на буталната група.
 • Удар с крак или ритник, е възвратно постъпателно движение на крака, с цел постигне промяна във физическото състояние на даден обект или субект.
 • Липсата на възвратно-постъпателни части означава, че електрическите локомотиви натоварват по-малко железопътните линии.
 • В редица системи възвратната пружина едновременно служи като бойна и в този случай се нарича възвратно-бойна (например, в повечето картечните пистолети).
 • Пневматиченият цилиндър е механично устройство, което използва енергията на сгъстения въздух (газ) за да извърши възвратно-постъпателно движение.

 • Кораба има четири възвратно-постъпателни парни машини с тройно разширение, с форсажна мощност от 18 750 к.с., задвижващи два винта.
 • През 18 – 19 век, в България постепенно се разпространяват чаркове, задвижвани от водна струя, при което ударната част на чука е извършвала ритмични работни възвратно-постъпателни движения.
 • Това е в остър контраст с акитите в Япония, които били смесвани възвратно с матаги акита с цел възстановяване на оригиналната чиста порода.
 • Личното възвратно местоимение е характерно с липсата на форма за иминителен падеж.
 • Пълните форми на притежателните и възвратно-притежателните местоимения се скланят като личните местоимения и имат множествено число.

 • 4-цилиндровият боксерен двигател, заедно с редовият 6-цилиндров, V12 и ванкеловият двигател, са единствените мотори, които могат да работят равномерно с четиритактовия цикъл без да се нуждаят от балансиращи валове или противотежести на коляновия вал за неутрализиране на инерциите на възвратно-постъпателно движещите се части.
 • По време на Индустриалната революция, Джеймс Уат използва маховик в парните машини, а неговият съвременник Джеймс Пикард използва маховик в съчетание с коляно-мотовилков механизъм за преобразуване на възвратно-постъпателното движение във въртеливо.
 • Коляновият вал е механичен сложен детайл, чиято основна функция е да превръща възвратно-постъпателното движение във въртеливо и обратното.
 • Коляно-мотовилковият механизъм на двигателя с вътрешно горене, поема силата на налягането на газовете от цилиндрите и преобразува праволинейното възвратно-постъпателното движение на буталото във въртеливо движение на коляновия вал.
 • Спрежението на индоевропейския праезик е доста усложнено с развита система от аспекти (видове) (които частично изпълняват функцията на времена) и наклонения; съществуват и два залога (действителен и възвратно-страдателен, изразяван с помощта на специални окончания).

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!