Advertisement
 Translation for 'възвръщаемост' from Bulgarian to English
return on investment {noun} възвръщаемост {ж} на инвестиция
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Инвестирането в такъв вид компании се счита за рисково, но ако бизнесът е успешен може да доведе до голяма възвръщаемост на първоначално вложените средства.
 • Европейската народна партия стигна до заключението, че международните инструменти за защита на авторското право вече не са способни да гарантират на създателите и инвеститорите справедлива възвръщаемост от тяхната дейност, като същевременно гарантират достъпа на обществеността до информация и зачитането на неприкосновеността на личния живот.
 • Мисията на ПРОФОН е да защитава и увеличава стойността на правата на музикалните продуценти и изпълнители, да се грижи за максимална възвръщаемост на техните творчески усилия и да спазва високи технологични стандарти за точност, прозрачност и ефективност.
 • заедно с всички останали амбициозни проекти, непредполагащи незабавна възвръщаемост, проектът е временно замразен.
 • Арбитраж залози се правят с високи суми, тъй като 98% от всички такива, имат възвръщаемост по-ниска от 1.2%.

 • Оборудването за централната станция (CMTS — Cable Modem Termination System), както и предоставянето на кабелни модеми за потребителите, все още изисква сравнително високи инвестиции, невъзможни за оператори от ниския клас поради дългият период на възвръщаемост.
 • Държавната ценна книга е по-ниско рискова, което увеличава очакваната възвръщаемост, от където се увеличава и търсенето на тези облигации.
 • Малки подобрения в образованието теоретично могат да имат голяма „възвръщаемост“ и ефект в социален, здравен план, за благосъстоянието и самочувствието.
 • Подобна е и концепцията на „възвръщаемост на риска“, която е норма на възвръщаемост минус рискове, измерена спрямо най-сигурния (най-малко рискови) инвестиции на разположение в момента.
 • Тази сезонна експлоатация определя по-трудната възвръщаемост на инвестициите в материалната база.

 • Първичният сектор е този с най-ниска добавена стойност, а последният съответно с най-високата добавена стойност, което означава, че той, при равни други условия, ще носи най-високата възвръщаемост.
 • Методът се използва в икономиката при решаването на някои оптимизационни задачи, например намирането на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестиция.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!