Advertisement
 Translation for 'в чужбина' from Bulgarian to English
abroad {adv}в чужбина
overseas {adv}в чужбина
Partial Matches
in {prep}в
at midnight {adv}в полунощ
plenty {adv}в изобилие
военно
in lockstep
в крак
at the library {adv}в библиотеката
unconscious {adj}в безсъзнание
in case {conj}в случай, че
in descending order {adv}в низходящ ред
интернет
to browse {verb}
сърфирам в Интернет
at the same time {adv}в същото време
close to {adv}в близост до
otherwise {adv}в противен случай
nowadays {adv}в наши дни
to be in love with {verb}влюбен съм в
unverified to step into {verb}влизам в [несв.]
to pull over {verb}отбивам в страни
good in the sack [esp. Am.] [coll.]добър в леглото
unverified to jab (into) {verb}забивам [несв.] (в)
in time with {adv}в такт с
идиом.
in the middle of nowhere {adv}
в най-затънтено място
22 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Със завършването на Азовските походи, той решава да изпрати на обучение в чужбина млади дворяни, а скоро и сам се отправя на първото си пътешествие в Европа.
 • По време на първите си самостоятелни години в Европа Джеймс пише романи, които описват живота на американци, живеещи в чужбина.
 • Салинас, Гийен, Хуан Лареа и други емигрират в чужбина.
 • Като цяло, броят на етническите поляци, живеещи в чужбина, се изчислява на около 20 милиона.
 • Раздава цялото си състояние на приятели, съселяни, студенти (вкл. в чужбина) и държавата.

 • Известно е коневъдното дружество, което участва в изложби в страната и в чужбина.
 • Следващите години, свързани с преследвания на проруски политици, той прекарва в чужбина.
 • Днес гореупоменатите отрасли в града не работят, което води до повишена безработица и миграция на младото население към големите български градове, както и в чужбина.
 • Поради липсата на достатъчно обработваема земя много хора са били принудени да търсят препитание за себе си и семействата си по градини в чужбина..
 • За една от причините може да се счита миграцията на част от населението на Бургас в чужбина или други български населени места, които обаче не са променили бургаската си регистрация.

 • стартира сателитната програма на БНТ – „ТВ България“, предназначена основно за българите, живеещи в чужбина, която от средата на 2005 г.
 • Есперантоговорещите могат да използват езика за безплатно отсядане при други есперантисти в 92 страни, използвайки Pasporta Servo, или да завържат приятелства в чужбина.
 • Пише много малко, но книгите му се препечатват в страната и в чужбина.
 • Асеновград е известен и в чужбина със своята запазена винарска традиция и по-точно със станимашката малага и асеновградския мавруд.
 • Известни са 150 паметника на Апостола, от които 131 са в България и 19 в чужбина.

 • Публикувани са и множество статии на български и чужди езици, писани са дисертации и магистърски тези в България и в чужбина.
 • Отдаден вече страстно на журналистика в най-широк обхват, от 1901 година става редовен сътрудник на вестник „Вечерна поща“ на Стоян Шангов, като кореспондент в чужбина, а в 1903 година постъпва на работа в редакцията.
 • Повече от стогодишна е и традицията на гурбетчийството - и преди, и сега предприемчивите ни съселяни са работили и печелили в чужбина, но къщите си са строили в селото.
 • На празника се събират хора от всички краища на страната и българи, живеещи в чужбина, за да видят близки и роднини.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!