Advertisement
 Translation for 'глюкоза' from Bulgarian to English
биохим.
glucose {noun}
глюкоза {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'глюкоза' from Bulgarian to English

глюкоза {ж}
glucose {noun}биохим.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Твърди се, че различни хранителни добавки, съдържащи ксилоза изомераза (ензим, използван в хранителната индустрия), превръщат фруктозата (кетоза) в глюкоза (алдоза).
 • Незрелите личитата съдържат хипоглицин – токсин, който пречи на тялото да произвежда глюкоза.
 • Глюкозотолерантен тест (още обременяване с глюкоза, "натоварване с глюкоза") е вид кръвно изследване, при което се вземат кръвни проби преди и след прием на глюкоза перорално с цел установяване колко бързо тя се усвоява от организма (глюкозна толерантност).
 • Например млечната захар (лактоза) е изградена от глюкоза и галактоза, а захарозата от глюкоза и фруктоза.
 • Гликозидите са молекули, които съдържат глюкоза и други не-захарни вещества, наречени агликони (молекули с други захари са полизахариди).

 • Съществуването на глиоксалатния цикъл при хора не е установено и е широко разпространено схващането, че мастните киселини не могат да бъдат преобразувани в глюкоза в хората директно.
 • Пируватът се получава от глюкоза по пътя на гликолизата.
 • Галактозата посредством реакция на кондензиране се свързва с глюкоза (чрез β-1→4 гликозидна връзка), като се получава дизахаридът лактоза.
 • Класически метод в органичния синтез на арабиноза от глюкоза е Wohl-разграждането.
 • В черния дроб аланинът лесно се преобразува в глюкоза и обратно.

 • Видове, които ферментират глюкоза без образуване на газ.
 • В пъпеша има достатъчно количество глюкоза, което да поддържа нивото на глюкоза в кръвта в норма и образуването на необходимите запаси на гликоген в черния дроб, отговорен за храненето на мускулните тъкани, така необходим и за сърдечните мускулни тъкани.
 • Действието на тироксина върху скоростта на метаболизма на глюкозата вътре в митохондриите регулира също и наличния резерв на глюкоза в кръвта.
 • Непосредствено след това аминокиселините се използват от черния дроб за синтез на глюкоза за енергия.
 • Глюкозидите са гликозиди, получени от глюкоза.

 • Монозахаридите (глюкоза и фруктоза) могат да се естерифицират, като се образуват естери.
 • Получената глюкоза е храна за всички клетки.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!