Advertisement
 Translation for 'доверителен' from Bulgarian to English
confidential {adj}доверителен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'доверителен' from Bulgarian to English

доверителен
confidential {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Изразът във Франция и до днес се използва за конфиденциален разговор между 2 души, частен разговор или доверителен диалог.
 • Доверителен интервал в математическата статистика е интервал, който покрива неизвестен параметър на случайна величина с гарантирана вероятност. Определянето му зависи от разпределението на случайната величина и исканата вероятност.
 • Уърт разкри в Монако където пилотите се провалиха да стартират, че в осемнайсет месеца отбора бе съществувал с 6 милиона долара дългове, вероятно от споразумение което се провали за да материлизира влкочващо и доверителен трик.
 • Той наследява доверителен фонд от 20 млн.
 • През октомври 1995 година става президент на Националния доверителен екофонд, екологична фондация, финансирана главно от правителството на Швейцария.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!