Advertisement
 Translation for 'догма' from Bulgarian to English
религ.
dogma {noun}
догма {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'догма' from Bulgarian to English

догма {ж}
dogma {noun}религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Римокатолическата църква затвърждава „Филиоквето“ в догма на Четвърти Латерански събор през 1215 г.
 • Примери за принципи са: ентропията в редица области, принципът на най-малкото действие във физиката, доктрини или предположения, образуващи нормативни правила за поведение, централната догма в молекулярната биология, честността в етиката и други.
 • е използвана от Галилео Галилей за оборването на Аристотеловата догма, че небосводът никога не се променя.
 • В този труд се дават отговори на всички въпроси, свързани с историята на славянската писменост и нейната защита от поддръжниците на триезичната догма.
 • Теистичният сатанизъм, в който вярва Евронимус е инверсия на римокатолическата догма.

 • Тази връзка на архитектурата и иконографията също отразява богословската догма – пандантивите ет архитектурната връзка между стените или стълбовете с купола, а евангелистите – „Стълбовете на Църквата“, на връзката с „Небето“, защото църквата се изгражда, основана на апостолите.
 • Минавайки и през Венеция, Константин-Кирил Философ води своя диспут срещу "триезичната догма" с латинското духовенство.
 • Въпреки че повечето ранни протестанти отхвърлили римокатолическата догма за транссубстанциацията (пресъществяването) или учението, че виното и хляба, които се използват в обреда, губят тяхната естествена същност, като се трансформират в тялото и кръвта на Христос (вижте Евхаристия), те нямали съгласие помежду си относно присъствието на Христос във или по време на причастието.
 • Пръв на тази догма противоречи италианският лекар Джироламо Кардано, който пише: „немите могат да чуват чрез четене и да говорят чрез писане“.
 • Израства в семейство на квакери, макар че в начало на зрелостта си е изключително критично настроен към традиционната християнска догма.

 • Двете държави са най-големите сили в Близкия изток и са разделяни от своята догма: османците били сунити, а персийците - шиити от къзълбашкия клон на шиизма, и са възприемани от османците като еретици.
 • Формално, терминът догма е използван от някои теистични религиозни групи за описание на позиции, формиращи техните най-централни и фундаментални вярвания, въпреки че може да се използва също и за цялата група от вярвания с която дадена теистична или нетеистична религиозна група се идентифицира.
 • Преносът на информация от РНК към ДНК противоречи на така наречената централна догма в биологията, според която информацията в клетките се предава само от ДНК към РНК, която от своя страна я предава на протеините.
 • Централна догма в молекулярната биология е обобщено правило, наблюдавано в природата, според което информацията в клетката тече от нуклеиновите киселини към белтъците и никога в обратна посока.
 • ... : избор) е название, с което християнската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма.

 • новата догма за непогрешимостта на папата, в която вижда препятствие за разбирателството между католици и православни.
 • Носител е на редица награди между които I награда за живопис, на „Първият национален конкурс за живопис и скулптура – Габрово 1999“; Награда за скулптурата „Дух и догма“ (Конкурс на тема „Разпятието“ – Видин 1998).
 • Съшествието в Ада на Исус ([...]; [...]) в Страстната събота е догма, възприета във всички християнски деноминации.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!