Advertisement
 Translation for 'договор' from Bulgarian to English
право
contract {noun}
договор {м}
правопроф.
contract of employment {noun}
трудов договор {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'договор' from Bulgarian to English

Advertisement
договор {м}
contract {noun}право

трудов договор {м}
contract of employment {noun}правопроф.
Usage Examples Bulgarian
 • Договорна ипотека представлява договор между кредитора и длъжника.
 • Той е дипломат и действа при сключването на мирния договор Николсбург (1621) и Пражкия договор (1635).
 • Въпреки предложението за нов договор, Милър подписва предварителен договор на 9 януари 2004 г.
 • Договорът за подизпълнение (субконтракт) е договор, възлагащ част от съществуващ договор на трета страна ("подизпълнител").
 • Получава предложение за договор от Universal Music Group – Minos EMI, което приема и през юни 2014 година подписва договор с музикалната компания.

 • ... – договор, споразумение, спогодба) е термин за вид договор, на български използван предимно за разновидност на международния договор.
 • той сключва договор с Албрехт III от Херцогство Бавария-Мюнхен (Договор от Ердинг).
 • Плурилатералният договор е специален вид многостранен договор.
 • Думата Митра на персийски означава „договор“, на староиндийски „договор“ или „приятел“ и при двата езика думата произлиза от прото-индо-иранския словесен корен "*mitra" – „договор“.
 • Подписва Санстефанския мирен договор и Берлинския договор.

 • Литералния договор е формален договор, който се сключва чрез извършването на вписване в касовата книга на кредитора.
 • Той възниква в резултат на масовия приток на българи бежанци от Македония, Източна и Западна Тракия, Добруджа и Западните покрайнини, останали вън от пределите на свободната българска държава след ревизирането на Санстефанския мирен договор от 1878 г.
 • Варшавският договор или официално "Договор за приятелство, съдействие и взаимопомощ" е основата на военно-политически съюз на социалистическите страни в Европа, наречен Организация на Варшавския договор (ОВД).
 • Тартуският мирен договор ([...] , буквално „Тартуски мир“) или Договор от Тарту е мирен договор между Естония и Руската съветска федеративна социалистическа република, подписан на 2 февруари 1920 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!