Advertisement
 Translation for 'доказателство' from Bulgarian to English
NOUN   доказателство | доказателството | доказателства | доказателствата
evidence {noun}доказателство {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'доказателство' from Bulgarian to English

доказателство {ср}
evidence {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Известно е, че Гарфийлд открива ново доказателство на Питагоровата теорема през 1876 г.
 • Според негативната критика на софизма, това е неправилен аргумент, мнимо доказателство, докато според Аристотел истинското реторично доказателство е ентимемата.
 • "Данните в кадастъра са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното".
 • Според изследователите, това е най-ранното доказателство за будистките структури и първото материално археологическо доказателство за живота на Гаутама Буда.
 • Археологически обекти, датиращи от преди 3400 години са доказателство за богатото културно наследство на района.

 • За доказателство се използва и математическата индукция.
 • Други хеширащи алгоритми, които се използват в схемите доказателство-за-работа включват CryptoNight, Blake, SHA-3 и X11.
 • Гробницата заедно със съседната Войводинска гробница е доказателство за голямото стратегическото значение на тази област в древността.
 • Аргументите като продукти са единици на реторическото доказателство, съставени от теза, която трябва да бъде потвърдена от основания и гаранции и защитена с предвидено опровержение.
 • Видимо доказателство за това е обект, който тежи по-малко при екватора.

 • Въведен е от Аристотел, на старогръцки означава „извеждане“, „доказателство“.
 • След неговото доказателство обаче остава предизвикателството да се намерят конкретните стойности на "m".
 • За да се счита едно твърдение за теорема, е нужно то да има доказателство.
 • в труда си "Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes et logarithmiques" дава първото доказателство за ирационалния характер на числото π използвайки обща верижна дроб за функцията [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!