Advertisement
 Translation for 'доклад' from Bulgarian to English
report {noun}доклад {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'доклад' from Bulgarian to English

доклад {м}
report {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • На сесията във ВМИ основен доклад в защита на учението на Лисенко се изнася от ръководителя на катедрата по марксизъм-ленинизъм проф.
 • Последният към момента пети оценъчен доклад ("Assessment Report 5" или "AR5") е завършен през 2014 г.
 • Мао се връща в Хунан, където след спешна среща на Комунистическата партия той прави доклад въз основа на неговите изследвания на селските въстания в зората на Северния поход.
 • През 2014 доклад описва тези млади хора, като взима за начало родените още през 1976 г., а през 2009 г.
 • Изтеглете окончателния доклад за Финансовия механизъм 1994 – 1998 г..

 • Стефан Недев представя своя доклад, който става основа за по-нататъшната дейност на научната експедиция в Добруджа.
 • е ръководител на експертния екип на Института за модерна политика изготвил ежегодния доклад „Уязвими групи и дискриминация“.
 • Видовете доклади са: научен доклад, годишен доклад и т.н.
 • Японски доклад, близък до доклад от Корея, показва проекта като невъзможен да се реализира икономически.
 • Според доклад, публикуван на 30 септември 2011 г., 34 от световните топ 100 уеб-страници са използвали HTML5 – приемственост водена от търсачките и социалните мрежи.

 • Националният съдебен съвет изготвя два пъти в годината статистически доклад за делата и присъдите, издадени от органите на съдебната власт в Бразилия.
 • Сръбски доклад за предвижданите съдебни реформи, 20 август 1907 г.
 • „Специален доклад“ (...) е научно-фантастичен разказ на Филип Дик от 1956 г.
 • Фондацията публикува редица доклади.
 • през изминалия период; доклад на Централната контролна комисия; доклад за марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт; доклад по първия петгодишен народостопански план; доклад за измненията и допълненията в партийния устав; доклад по подготовката на нова партийна програма.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!