Advertisement
 Translation for 'документация' from Bulgarian to English
documentation {noun}документация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'документация' from Bulgarian to English

документация {ж}
documentation {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Кварталът като част от населено място е наименуван и при необходимост от споменаване в документация се посочва с наименованието му.
 • Употребата на практическия модел попада в няколко категории: документация, внедряване и операции .
 • Школо е регистрирано към Комисията за защита на личните данни и изпълнява държавните изисквания на МОН по отношение училищната документация.
 • Към 28 февруари отдела за проектиране завършва разработката на проектната документация.
 • Лицензът за свободна документация на ГНУ (...) е лиценз за отворено съдържание, създаден от Фондацията за свободен софтуер за проекта ГНУ и първоначално замислен за програмната документация на продуктите, създавани от обществото ГНУ.

 • Отварянето на акаунт отнема само няколко минути с процеса на кандидатстване онлайн и не се изисква никаква документация.
 • Порталът не е просто инструмент, принтиращ репорти, той трябва да съдържа повече функционалност, като например съвети, помощ, информация и документация.
 • Възстановяване на софтуерната архитектура (или реконструкция, или обратен инженеринг) включва методи, техники и процеси, за разкриване на архитектурата на софтуерната система въз основа на наличната информация, включително нейното изпълнение и документация.
 • През 2003 групата издава своята първа DVD-документация, обхващаща интернационалното им турне през 1997, промоциращо албума „One Fierce Beer Coaster“.
 • "Help" – Помощна документация за TortoiseGit и TortoiseSVN.

 • Всички врати трябва да бъдат с придружената документация към тях – Становище за допустимост издадено от ГДПБЗН, и Декларация за съответствие.
 • Компилаторът FreePascal се съпровожда от богат набор библиотеки и солидна документация.
 • Повечето софтуерни продукти имат софтуерна документация, описваща начина на работа на програмата, така че тя да може да бъде използвана от крайните потребители.
 • Разликата между софтуерната и потребителската документация е че софтуерната документация е предназначена за разработчиците и екипите, които работят с тях, докато потребителската документация често се намира на самият уебсайт и е предназначена за потребителите, които не се нуждаят от специализирани знания по програмиране.
 • В зависимост от носителя техническата документация се получава в различни стилове и формати.

 • Често софтуерът включва и техническа документация, предназначена за използване от разработчиците.
 • В сила от 1988 г. е типова проектна документация – СП-БМ.ТК'88.
 • Работната техническа документация е готова до средата на юни 1933 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!