Advertisement
 Translation for 'документ' from Bulgarian to English
document {noun}документ {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'документ' from Bulgarian to English

документ {м}
document {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Свидетелството за правоуправление на МПС, наричано накратко според формата му шофьорска карта или шофьорска книжка, е личен документ, удостоверяващ правото на лицето да управлява моторно превозно средство.
 • в документ на манастир Елванген и 766 г.
 • За последен път той е споменат в документ през 1253 г.
 • Структуриран документ е електронен документ, при който някой метод за вградено кодиране, например маркиращите езици, се използва да даде и цялост, и части от различните структурни значения на документа според схема.
 • Този документ замества RFC 3852 CMS3.

 • В един документ от 21 юли 905 г.
 • Най-старият османо-турски данъчен документ, в който се споменава действителното турското име на селото – "Тюлбеллер" (от Тюрбелеркьой – „село на височина“) е от 1541 г.
 • Според друг един документ Йоаким подава оставка през 7086 (1577/1578) г.
 • Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.
 • Чертежът е документ, съдържащ графичното изображение на дадено изделие и други данни, необходими както за производството (физическото възпроизвеждане) на изделието, за неговия контрол и идентификация, така и за операции със самия документ.

 • Дьониц дава правомощия на Кайтел да подпише втория документ на безусловната капитулация в Берлин.
 • Когато със заявлението до съда е представен документ по Заповед за изпълнение въз основа на документ, например нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови "незабавно изпълнение" и да издаде изпълнителен лист.
 • Електронният документ е във вид на компютърен файл, който може да се възпроизведе при желание.
 • През късната част 90-те и 2000 година, подразбиращият се файлов формат за документ на Word ".doc" се превърна в "de facto" стандартен формат на документ за потребителите на Microsoft Office.
 • Горният турски документ с ранни сведения и този документ, написан на кирилица, показват еднозначно името на населеното място и противоречат на всякакви други местни легенди и твърдения относно името и времето на създаване на селището.

 • : документ за преминаване през пропускателен пункт, [...] : разрешение на пребиваване в пристанище) е документ за самоличност, издаван от държавата (обикновено за нейните граждани).
 • XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) е декларативен, XML-базиран език използван за преобразуване на XML документи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!