Advertisement
 Translation for 'долап' from Bulgarian to English
меб.
cupboard {noun}
долап {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'долап' from Bulgarian to English

долап {м}
cupboard {noun}меб.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Пезулът е малка ниша в стената на жилищно помещение, долап, чешма или ограден зид.
  • са проучени повторно долмените в местностите Бялата трева и Нъчеви чаири и за първи път долменът в местността Купанов долап и в тях са осъществени малки сондажи.
  • Ако в собата има и вграден долап, той служи за прибиране на завивките.
  • Сред известните му картини са „Бачила“, „Долап“, „Афионски полиня“, „Охридски рибари“.
  • При избухването на Балканската война в 1912 година един човек от Долап е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

  • Село Сборище е разположено в южните склонове на Елено-Твърдишката планина, Средна Стара планина, на 300 метра надморска височина. През селото текат две реки – Долап Дере и Маймун Дере.
  • Около селото има още шест добре запазени долмена – по един в местностите Гайдаров долап и Славова кория, и по два в местностите Евджика и Бялата трева.
  • Селото се намира на 17 километра от град Нови Пазар, в най-източната част на лудогорското плато на границата с Добруджа. Разположено е на два квадратни километра и притежаващо 22 хил.дка.обработваема земя. Местността е леко хълмиста с недълбоки оврази, в които текат следните малки дерета: *Долап дере*-което в долния си край се нарича *Сюлейман дере* и започва от горната чешма в местността *Елте*;*Мировското дере*- започва от двете чешми под училището; *Толум дере*-тръгва от Димовото кладенче- събира водите се от извора Габара, от каптажа Толум дере, от Синия кладенец и от Гюнгермес. Общото трите дерета (малки рекички) се събират при с. Есеница и образуват *Караман дере*, а в послествие при с. Медово се присъединяват водите на други дерета от изток и така образуват*Сухата река* която пресъхва край Карапелит. Най-високата триангулачна точка в Мировското землище е в местността *Бейалан*- 417 метра надморска височина.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!