Advertisement
 Translation for 'долмен' from Bulgarian to English
архео.
dolmen {noun}
долмен {m}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'долмен' from Bulgarian to English

долмен {m}
dolmen {noun}архео.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Хлябово, недалеч от най-известния многокамерен долмен в България.
 • Царският долмен е вторият най-голям и най-добре запазен долмен на територията на България.
 • Друг експонат от периода на тангунова Корея е модел в пълен мащаб на 10-и долмен от Одок-ри, който е представителен за древната култура Тедонган.
 • Валерия Фол е регистриран най-големият долмен на територията на България.
 • „Царски долмен“ се намира в м.

 • В местността Хамбар дере са запазени седем тракийски долмена, в които са били погребани представители на местната тракийска аристокрация, като единият долмен е на дете.
 • в близост до село Златосел, археолози откриха най-големия долмен в България.
 • Тук е открит женски долмен с погребални дарове.
 • Българска поляна е разположен трикамерен долмен.
 • В близост до селото /местност „Чаирите“/ има останки от тракийски долмен, обявен за археологически паметник на културата с национално значение.

 • Най-характерното съоръжение за този обект обаче са четири големи скални къса, частично обработени и монтирани на място като менхири; регистриран е и долмен с големи размер.
 • При археологически разкопки през 2004 – 2005 година на могила в местността Баямлъка североизточно от селото са изследвани два долмена.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!