Advertisement
 Translation for 'доловим' from Bulgarian to English
audible {adj} доловим [който може да се чуе]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'доловим' from Bulgarian to English

доловим [който може да се чуе]
audible {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • В края на XIX век тези тенденции се засилват от поетите на символизма, които създават игрословици с езикова звучност, като нерядко влагат в творбите си известен доловим смисъл, който често е толкова херметичен или банален, че на преден план излизат маниеристичните формални и звукови стойности.
  • Тон на Коротков (ТК) е акустичният сигнал, който създава пулсът на пристегната от турникет артерия, доловим със стетоскоп и позволяващ измерването на артериалното кръвно налягане.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!