Advertisement
 Translation for 'долу' from Bulgarian to English
down {adv}долу
below {adv}долу
underneath {adv}долу
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'долу' from Bulgarian to English

долу
down {adv}

below {adv}

underneath {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Двете уравнения по-долу са следствие от горното.
  • От него е известната фраза: "Каквото горе, това и долу" или "Както горе, така и долу".
  • Представеното долу съдържание е схематично, диалозите и описанията са съкратени.
  • Някои ръчни техники могат да решат задавянето (прочетете по-долу).
  • По-долу са обобщени правилата на БДС 17377-96.

  • Размерите на стандартните метрични подложни шайби са дадени по-долу.
  • За пълните преведени текстове виж раздел Външни препратки, по-долу.
  • Показаните по-долу характеристики отговарят на модификацията Ar 234B-2.
  • Титулярните римокатолически епископии в България са изброените по-долу.
  • По-долу е указан правилно дефиниран Main() метод.

  • В таблиците по-долу окончанията са с удебелен шрифт.
  • Списъкът по-долу не е изчерпателен.
  • По-долу са показани само отличията на АФК Уимбълдън.
  • По-долу е представена династията на Амалите.
  • летят, оскъдно чути сред оръжията долу.

  • Покритото затваряне се нарича понякога и ръка-канаста (вж. долу).
  • Таблицата по-долу показва Графика на WTA Тур за 2008.
  • По-долу са приведени примери, илюстриращи недостатъците на честността.
  • Внимание: Материалът по-долу разкрива сюжета на произведението!
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!