Advertisement
 Translation for 'дол' from Bulgarian to English
birds of a feather [people of the same kind]от един дол дренки
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'дол' from Bulgarian to English

от един дол дренки
birds of a feather [people of the same kind]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • щ.дол. износ от България, през 2002 г. – 12 хил.
 • За опазване на растителността са създадени природния парк „Златни пясъци“ и резерватите Камчия, Върбов дол, Крив дол, Калфата, Казашко и Вълчи проход в Източна Стара планина.
 • Кралев дол, (Област Перник) в м.
 • Основни притоци са: Далилов дол (ляв), Пожарски дол (десен) и Селска река (ляв).
 • Реката има три по-големи леви притока: Селския дол, Церов дол и Черкезки дол.

 • Основни притоци: Правешка река (ляв), Дълга река (десен), Кремиков дол (ляв), Зли дол (ляв), Колинитски дол (ляв).
 • От север на юг се редуват десетина суходолия със субпаралелно разположение (запад-изток) – "Рибенски дол", "Срен дол", "Сиджим дол", "Щърбашки геран – Барата", "Дълбоки дол" и др.
 • Разположено е по протежение на Любатската река, в която от лявата страна се вливат потоците Кози дол и Широки дол, а от дясната – Криви дол и Раньин дол.
 • Село Цървен дол е старо средновековно селище, регистрирано в турски данъчни документи от 1570 -1572 г., под името Черви дол, като тимар към нахия Славище на Кюстендилския санджак.
 • ТЕЦ „Бобов дол“ е топлоелектрическа централа в България.

 • Ораов дол (или понякога книжовно Орахов дол или Орехов дол, [...]) е село в Северна Македония, част от община Чашка.
 • Очѝндол (срещано и като Очин дол; към 1 януари 1881 г. ...
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!