Advertisement
 Translation for 'домашно животно' from Bulgarian to English
pet {noun}домашно животно {ср}
зоол.
animal {noun}
животно {ср}
9
зоол.
omnivore {noun}
всеядно животно {ср}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Бактрианата е широко разпространено домашно животно из цяла Средна и Предна Азия, но диви двугърби камили се срещат само в Северозападен Китай и Монголия, където през 2002 г.
 • Якът се отглежда като домашно животно заради млякото (което понякога след раждане е с розов цвят поради наличие на кръв) и месото.
 • Съществуват поне 130 милиона домашни биволи, като повече хора разчитат на тях, отколкото на кое да е друго домашно животно.
 • Отглежда се като домашно животно за производство на месо.
 • Ветинари има домашно животно – шестнадесетгодишен териер на име Уъфълс.

 • Магарето ("Equus africanus asinus"), наричано също осел, е домашно животно от семейство Коне.
 • Кучето е приятел на човека и от него става чудесно домашно животно.
 • В някои села в Бразилия, Венецуела и Колумбия отглеждат ягуарунди като домашно животно, за да лови гризачи и други вредители.
 • Кравите, а и свещеният бик в древните и изначално земеделски култури, са на особена почит по разбираеми причини – най-едрото и плодотворно домашно животно, впрегатно за оран.
 • И поради това основното домашно животно на траките била овцата.

 • Като домашно животно развъждали лами.
 • Две деца – брат и сестра, го намират на брега на една река, където го спасяват от удавяне след буря, отнасят го в тяхната къща и решават да се грижат за него и го отгледат като домашно животно.
 • Този гризач е познат в Западна Европа предимно като домашно животно.
 • Курбан е жертвоприношение на домашно животно, за да се приготви с него угощение за всички близки и/или съседи, обещано по някакъв повод (оброк).
 • Овцата е четириног преживен бозайник, който обикновено се отглежда като домашно животно.

 • Мъжкото облекло – потури; веленче (елече); салтамарка; пояс (близо 2 метра, навит около кръста); калпак от овча кожа; риза (дълга до коляното); цървули от кожа на домашно животно или гума; навуща обвити по краката до коляно, стегнати от сукари направени от козина.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!