Advertisement
 Translation for 'досие' from Bulgarian to English
dossier {noun}досие {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'досие' from Bulgarian to English

досие {ср}
dossier {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Поради криминалното си досие Едмундо не успява да си намери стабилна работа.
 • Описанието на семейството на Александър Наков е такова, каквото е описано в досието му от Държавна сигурност (Досие на обект № 1218).
 • Пренебрегвайки неговото криминално досие, тя решава да го наеме, без да го уведомява за длъжността, за която е нает.
 • В раздела скилове в пилотското досие, играчите могат да получат допълнителни предимства по време на игра.
 • Тя участва и във филма "„Черно досие“", който е включен в конкурсната програма на филмовия фестивал в Кан през 1955 г.

 • Към богатото творческо досие трябва да прибавим и множеството международни отличия.
 • В сцена в средата на финалните надписи, Аманда Уолър среща Уейн в ресторант и му предава досие, съдържащо информация за бъдещите членове на Лигата на справедливостта.
 • Един от най-мащабните проекти, продукт на медицинската кибернетика в България е „Електронното здравно досие“ – проект, въведен в експлоатация официално април 2013 г.
 • След смъртта на Арафат френския министър на отбраната заявява, че медицинското досие на Арафат ще бъде дадено само на най-близките му роднини.
 • Някои от социалните мрежи могат да селектират индивидуалните дигитални следи като ги превърнат в лично досие на потребителя.

 • Разузнавателна служба на Канада му създава досие като неблагонадежден гражданин заради участието му в антивоенното движение срещу войната във Виетнам, изявата му на академичен форум в Китай и гласната му позиция срещу апартейда в Южна Африка.
 • За издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт в България от кандидата за разрешението по закон се изисква да предостави досие на лекарствения продукт, съдържащо документация за резултати от клинични изпитвания.
 • Следващата новост в шофьорските книжки ще влезе през 2018 година, когато в целия Европейски съюз ще започнат да се издават свидетелства с чип, в който ще има биометрична информация за притежателя и неговото шофьорско досие.
 • За всеки законопроект се образува досие, което се съхранява от органа издал нормативния акт.
 • Допълнително изискване е чистото дисциплинарно досие.

 • Химлер моли Райнхард Хайдрих да събере досие на Рьом.
 • Работи върху сценарий за игрален филм по своето досие в Държавна сигурност – проектът е озаглавен "Операция „Операторът“", а съавтор на Христо Тотев е актьорът Руси Чанев.
 • Според някои автори е участвал в сраженията при Шипка, Зелено дърво и при Шейново и за участието му във войната е отличен с орден; такива сведения обаче не се откриват в пенсионното му досие в Българския исторически архив.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!