Advertisement
 Translation for 'дума' from Bulgarian to English
word {noun}дума {ж}
линг.
intensifier {noun}
усилваща дума {ж}
to spell {verb} произнасям дума буква по буква
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Латинската дума "cādūceus" е адаптация на гръцката дума, която произлиза от "κῆρυξ", в превод „пратеник“, „вестоносец“.
 • Думата "асо" произлиза чрез новогръцката дума "άσος" от италианската дума "asso".
 • Енклитика е термин от езикознанието, с който се означава едносрична дума без собствено ударение, която е тясно свързана с предшестващата я дума и се изговаря заедно с нея.
 • Смята се, че славянската дума за "каша" произлиза от персийската дума "kishk", или и двете думи произлизат от санскритската "kashaya" – „лековита напитка“.
 • Разговорната дума "шваба" произлиза от немската дума "Schwabe" (жител на Швабия) и се използва иронично за немец или германец.

 • Японската дума "шингон", произлизаща от китайското "жънян", буквално означава „истински думи“, което от своя страна е китайският превод на санскритската дума мантра.
 • То произлиза от латинската дума "populus" („народ“) и идва от етруската дума "Puplie".
 • Дума идва от латинската дума "credo", което значи „аз вярвам“.
 • Мероним означава част от цяло. Дума, която денотира под-сет (под-клас) на друга дума е хипоним.
 • Сапковски избира „wiedźmin“ за мъжки еквивалент на полската дума за вещица (wiedźma).

 • Всички законопроекти са одобрени първо от Държавната дума, след което се обсъждат и одобряват (или отхвърлят) от Съвета на федерацията.
 • Немския термин „"Pietismus"“ (пиетизъм) е съставна дума от латински, френски и гръцки език.
 • Във всяко изречение функцията, която изпълнява дадена дума или група от думи, определя към коя част на изречението принадлежи тази дума.
 • Ако използваме термините на комбинаториката, анаграма е дума или фраза, образувана от буквите на друга дума или фраза чрез пермутация.
 • Думата "оазис" идва от гръцката дума ὄασις "oasis", директна заемка от египетското "wḥ3t" или демотическото "wḥỉ".

 • Малапропизмът означава некоректна употреба на дума чрез заменянето ѝ с подобно звучаща дума с различно значение (подобно звучащата дума е най-често пароним), при което обикновено се получава комичен ефект.
 • 4. Новата дума също може да добавя буква към съществуваща дума.
 • ... 'идолопоклонски', е прилагателно от старобългарската дума ѩзыкъ; 'народ', която е превод на старогръцката дума ἐθνικός; 'национален')..
 • Българската дума "църква" произхожда от старобългарската дума [...] , произлязла от праславянската "*сьrky".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!