Advertisement
 Translation for 'език' from Bulgarian to English
NOUN   език | езикът | езици | езиците
езика
анат.
tongue {noun}
език {м}
language {noun} <lang.>език {м} [реч]
2 Words: Others
ист.линг.
Phrygian {adj}
фригийски език {м}
2 Words: Nouns
линг.
Albanian {noun}
албански език {м}
линг.
English {noun}
английски език {м}
линг.
Arabic {noun}
арабски език {м}
линг.
Breton {noun}
бретонски език {м}
линг.
Bulgarian {noun}
български език {м}
линг.
Danish {noun}
датски език {м}
линг.
Icelandic {noun}
исландски език {м}
линг.
Spanish {noun}
испански език {м}
линг.
Italian {noun}
италиански език {м}
линг.
Chinese {noun}
китайски език {м}
линг.
Korean {noun}
корейски език {м}
линг.
Cornish {noun}
корнски език {м}
линг.
Cornish {noun}
корнуолски език {м}
линг.
Kurdish {noun}
кюрдски език {м}
линг.
Latin {noun}
латински език {м}
линг.
native language {noun}
майчин език {м}
линг.
Mongolian {noun}
монголски език {м}
German {noun}немски (език{м}
линг.
Dutch {noun}
нидерландски език {м}
линг.
Norwegian {noun}
норвежки език {м}
линг.
Occitan {noun}
окситански език {м}
линг.
Polish {noun}
полски език {м}
линг.
Portuguese {noun}
португалски език {м}
линг.
colloquial language {noun}
разговорен език {м}
линг.
Slovak {noun}
словашки език {м}
линг.
Old English {noun} <OE>
староанглийски език {м}
линг.
Old Bulgarian {noun}
старобългарски език {м}
линг.
Old Greek {noun}
старогръцки език {м}
линг.
Ukrainian {noun}
украински език {м}
линг.
Hungarian {noun}
унгарски език {м}
линг.
Finnish {noun}
фински език {м}
линг.
French {noun}
френски език {м}
линг.
Swedish {noun}
шведски език {м}
линг.
Japanese {noun}
японски език {м}
5+ Words: Others
a language slightly resembles another language един език леко прилича на друг език
dealing with the more tricky parts of a given language разглеждане на по-трудните части на даден език
39 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'език' from Bulgarian to English

език {м}
tongue {noun}анат.
език {м} [реч]
language {noun} <lang.>

Advertisement
фригийски език {м}
Phrygian {adj}ист.линг.

албански език {м}
Albanian {noun}линг.
английски език {м}
English {noun}линг.
арабски език {м}
Arabic {noun}линг.
бретонски език {м}
Breton {noun}линг.
български език {м}
Bulgarian {noun}линг.
датски език {м}
Danish {noun}линг.
исландски език {м}
Icelandic {noun}линг.
испански език {м}
Spanish {noun}линг.
италиански език {м}
Italian {noun}линг.
китайски език {м}
Chinese {noun}линг.
корейски език {м}
Korean {noun}линг.
корнски език {м}
Cornish {noun}линг.
корнуолски език {м}
Cornish {noun}линг.
кюрдски език {м}
Kurdish {noun}линг.
латински език {м}
Latin {noun}линг.
майчин език {м}
native language {noun}линг.
монголски език {м}
Mongolian {noun}линг.
немски (език) {м}
German {noun}
нидерландски език {м}
Dutch {noun}линг.
норвежки език {м}
Norwegian {noun}линг.
окситански език {м}
Occitan {noun}линг.
полски език {м}
Polish {noun}линг.
португалски език {м}
Portuguese {noun}линг.
разговорен език {м}
colloquial language {noun}линг.
словашки език {м}
Slovak {noun}линг.
староанглийски език {м}
Old English {noun} <OE>линг.
старобългарски език {м}
Old Bulgarian {noun}линг.
старогръцки език {м}
Old Greek {noun}линг.
украински език {м}
Ukrainian {noun}линг.
унгарски език {м}
Hungarian {noun}линг.
фински език {м}
Finnish {noun}линг.
френски език {м}
French {noun}линг.
шведски език {м}
Swedish {noun}линг.
японски език {м}
Japanese {noun}линг.

един език леко прилича на друг език
a language slightly resembles another language
разглеждане на по-трудните части на даден език
dealing with the more tricky parts of a given language
Usage Examples Bulgarian
 • Международният език е език, значително надхвърлящ употребата си като майчин език и превръщащ се в език за международно общуване.
 • В областта на германската филология Фаусто Черчиняни публикува изследвания на старогермански език, готски език, староанглийски език и немски език.
 • Португалският език е официален за страната и така той е основен език, който се преподава в училищата.
 • Тази статия се занимава с граматиката на финския език.
 • Палайският език става мъртъв език, но остава култов религиозен език до XIII век пр.н.е.

 • Официален език на Мадридската спогодба е френският език.
 • Най-късните запазили се надписи са на лидийски език, ликийски език, сидетски език, карийски език и др.
 • Обиколката може да се осъществи (освен на италиански) на английски език, испански език, френски език и немски език.
 • В началните класове в Люксембург децата изучават език, наричан понякога люксембургски език.
 • Вероятно минойският език не е нито индоевропейски език, нито семитски, а изолиран средиземноморски език като баски или етруски език.

 • Българският диалектен континуум има само един абщанд-език („отстоящ“ език) по аусбау-парадигмата, но с кодифицирането на македонския език в Северна Македония в него се въвежда втори дах-език („обединяващ“ език).
 • Италианският език е официален в Сицилия, но повечето жители говорят на сицилиански език, който, подобно на неаполитанския език, е определен като отделен език от ЮНЕСКО.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!