Advertisement
 Translation for 'еквивалентен' from Bulgarian to English
equivalent {adj}еквивалентен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'еквивалентен' from Bulgarian to English

еквивалентен
equivalent {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Психологическият комплекс, еквивалентен на едиповия, Комплекс на Електра, е наречен на нея.
 • Той е последният жив нацист с ранг, еквивалентен на Райхсфюрер-СС.
 • Тангенциалната орбитална скорост е обратно пропорционална на разстоянието до централното тяло вследствие от закона за запазване на ъгловия момент еквивалентен на втория закон на Кеплер.
 • "Flottillenadmiral" е OF-6 ранг еквивалентен на бригаден генерал в Бундесвер и Луфтвафе.
 • Ако течният товар запълва цистерната напълно, то той е еквивалентен на закрепения товар.

 • Единственият начин да се намери обект от множество е, като зададем търсене със самия обект или евентуално с обект, който е еквивалентен на него.
 • Понякога дефинирането на еквивалентен итеративен алгоритъм е зна­чи­тел­но по-трудно и не е лесно да се докаже, че двата алгоритъма са екви­ва­лентни.
 • Делтоидният икоситетраедър е топологически еквивалентен на куб, чиито лица са разделени на квадранти.
 • Въпреки че са били причислявани към клас Scyphozoa, последните генетични изследвания показват, че Staurozoa трябва да се издигнат до таксон еквивалентен на Scyphozoa и Cubozoa, и следователно трябва да бъде известен като клас Staurozoa.
 • В съвременните Военноморски сили на Гърция "návarchos" е най-високият ранг, еквивалентен на адмирал.

 • Йотфа е първият "Сомдет Чао Прая" – най-високият благороднически ранг в кралство Сиам, еквивалентен на кралския титул.
 • В полската типографска традиция обелос се използвал за обозначение на диапазони, примерно записът 3÷7 е еквивалентен на израза „от три до седем“.
 • Във Вафен-СС рангът е считан за еквивалентен на оберст.
 • За Общността на нациите, САЩ и България (след 1998 г.) еквивалентен ранг на "армейски генерал" е "генерал".
 • По своя ефект цестусът е еквивалентен на бокса (оръжието) използвано в Класическия свят.

 • EPON системите използват DBA механизъм, еквивалентен на SR DBA решението на GPON.
 • Чинът в Германските ВМС е еквивалентен на Първи морски лорд в Кралския британски флот или на Адмирал на флота във ВМС на САЩ.
 • Царя "(наричана още Царската купа и Държавна купа)" е футболен трофей, еквивалентен на днешната купа на България.
 • Сивото е вторичен неутрален цвят, неутрален (контрапунктен и еквивалентен едновременно) спрямо бялата слънчева светлина, разпознаваем от човека предимно в някои метали.
 • Формулите използват десетичния логаритъм [...] , еквивалентен на [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!