Advertisement
 Translation for 'еквивалентност' from Bulgarian to English
equivalence {noun}еквивалентност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'еквивалентност' from Bulgarian to English

еквивалентност {ж}
equivalence {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Тази особеност се описва от принципа на еквивалентност, част от общата теория на относителността.
 • Моментът, когато титрантът достигне точно достатъчното количество, за да завърши напълно реакцията, се нарича точка на еквивалентност и се фиксира с индикатор.
 • Казваме, че една релация над декартов квадрат е релация на еквивалентност, ако тя е "рефлексивна", "симетрична" и "транзитивна".
 • Обобщаването на опитните факти ни води до принципа за еквивалентност на тези маси.
 • Релацията спрегнатост е релация на еквивалентност в "G".

 • Тази особеност се описва от принципа на еквивалентност, част от общата теория на относителността.
 • за еквивалентност на маса и енергия.
 • Една релация е "релация на еквивалентност" ако е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна.
 • Принципът на еквивалентност, разглеждан през годините от изследователи, като Галилео Галилей, Лоранд Йотвьош и Алберт Айнщайн, изразява идеята, че всички предмети падат по един и същ начин и че ефектите на гравитацията са неразличими от определени страни на ускорението и забавянето.
 • Затова такова изображение се нарича още влагане – множеството "А" с точност до еквивалентност е равно на подмножество на "B".

 • Равномощността е релация на еквивалентност.
 • Тъй като тази цел в много от случаите е твърде амбициозна, по-достижимата цел е класификацията да се стигне до хомотопна еквивалентност.
 • за еквивалентност на маса и енергия, изведено от Алберт Айнщайн през 1905 година.
 • Терминът структурализъм е използван за първи път от лингвиста Фердинанд дьо Сосюр (1916), който предлага всеки език да бъде разглеждан като система, в която всеки елемент може да бъде дефиниран само чрез логическите връзки на еквивалентност или опозиция, в които той се намира с останалите елементи.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!