Advertisement
 Translation for 'еквивалент' from Bulgarian to English
equivalent {noun}еквивалент {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'еквивалент' from Bulgarian to English

еквивалент {м}
equivalent {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Използва се и като непринудена прокламация, често използвана като английски еквивалент на „Победа“ ("Victory").
 • Нейният римски еквивалент е богинята Дискордия.
 • Индикар (...) са американския еквивалент на автомобилните състезания във Формула 1.
 • Общият теоретичен хидроенергиен потенциал в България се оценява на 19 800 GW часа годишно – еквивалент на около 7900 MW инсталирана мощност.
 • Това е еквивалент на следната while конструкция.

 • Въведен е през 1935 г. и е еквивалент на обергрупенфюрер, във Вафен-СС.
 • Към гореизброените могат да бъдат добавени и седем университетски колежа, предлагащи също еквивалент на т.нар.
 • В района на Страуд има 13 училища с еквивалент на начално или основно образование и 2 училища с еквивалент на гимназиално образование.
 • През 1984 г. получава „Прицкер“ – архитектурният еквивалент на кино наградата „Оскар“.
 • За разлика от метафразата, която представлява „формален еквивалент“ на даден източник, парафразата е „динамичен еквивалент“.

 • Така позитронът е положително зареден антиелектрон, а антипротонът е отрицателно зареден еквивалент на протона.
 • Лигата е създадена през 1968 и е еквивалент на Южна Футболна лига.
 • Биологичният еквивалент на сензора е рецепторът.
 • Ибрахим е мъжко име, което е арабският еквивалент на еврейското Абрахам (Аврам).
 • е германски офицер от Вафен-СС, "SS-Standartenführer" (еквивалент на полковник), военнопрестъпник.

 • Римският ѝ еквивалент е Пакс (Pax) (мир).
 • Това съоръжение е ислямският еквивалент на амвона в християнските църкви.
 • За да получим двоичен еквивалент на десетична дроб, последователно умножаваме по основата на бройната система (в случая 2) до достигане на желаната точност.
 • Затворената предна незакръглена гласна е гласен еквивалент на палаталния апроксимант [...] , като двата звука имат почти идентични характеристики.
 • Английския еквивалент на диаметралната плоскост е термина [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!