Advertisement
 Translation for 'екземпляр' from Bulgarian to English
NOUN   екземпляр | екземплярът | екземпляри | екземплярите
екземпляра
specimen {noun} [also coll. for person] екземпляр {м} [също ирон. за човек]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Байкушевата мура е важен екземпляр от вида черна мура ("Pinus heldreichii").
 • Откритият от Ууд последен див екземпляр е мъжки.
 • Холотип е уникалният физически екземпляр (или илюстрация) на организъм, по който даден биологичен вид (или таксон от по-нисък ранг) формално е описан за първи път.
 • Националната библиотека получава екземпляр от всяка книга, публикувана в Полша, в рамките на системата за задължителен екземпляр.
 • В) Рекламите от трета категория плащат такса по два лева на екземпляр.

 • Отстраняването на недостатъците е планирано за втория екземпляр с леки променени размери – АНТ-23 бис.
 • Най-големият известен див екземпляр е имал дължина от 119 mm.
 • „Римски манускрипт“ достига до нас само в един екземпляр.
 • Един женски екземпляр може да снесе около 500 яйца.
 • в Утах (USA) на един таван случайно е открит един екземпляр на "Weltchronik", който струва вероятно 35.000 евро.

 • Цените му са 3 до 3,5 гулдена за неподвързан екземпляр, по 5 гулдена за подвързан и 8 гулдена за подвързан и оцветен екземпляр.
 • През 1943 е документиран екземпляр, уловен в река Котуй, (Русия), с тегло 105 kg и дължина 210 cm.
 • Търтей се нарича мъжкият екземпляр при пчелите.
 • През 2021 г. изпълнява „Рядък екземпляр“, дванадесета песен от проекта „Пеещи артисти“.
 • През февруари 2019 година се съобщава за открита костенурка (възрастен женски екземпляр), чийто вид се смятал за изчезнал от над век.

 • Методий в Херсонес по време на хазарската им мисия преведено на нов език свето писание написано с както са наречени в изворите „рожки букви“ е именно един тъкъв екземпляр или екземпляр от труда на епископ Вулфила извършен за готите.
 • Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд.
 • Един пълен немски екземпляр (25 напечатани страници) се намира в държавната библиотека Берлин и един екземпляр на латински в Принстън/САЩ.
 • Фотокнигата е съвременен фотоалбум, отпечатана книга със снимки и текст, обикновено в единичен екземпляр, за лична употреба.
 • Интересни в тази част на архива са екземпляр от романа „Под игото“, печатан по случай 50-годишнината на Иван Вазов с негов автентичен подпис; екземпляр от „Строителите на съвременна България“ с посвещение от Симеон Радев на френски език; мемоари на Стефан Попов; архивни документи на световноизвестен наш учен, починал в изгнание – акад.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!