Advertisement
 Translation for 'екология' from Bulgarian to English
екол.наук.
ecology {noun}
екология {ж}
екол.наук.
landscape ecology {noun}
ландшафтна екология {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'екология' from Bulgarian to English

Advertisement
екология {ж}
ecology {noun}екол.наук.

ландшафтна екология {ж}
landscape ecology {noun}екол.наук.
Usage Examples Bulgarian
 • лабораторията по екология на популацията на животните.
 • Обединението е обявило своите позиции в сферите финанси, екология и отбрана.
 • заема длъжността главен експерт към отдел Интеграция екология и социални дейности в Район Слатина.
 • Чхуе Юл (...) е южнокорейски екологичен активист, носител на наградата „Голдман“ за екология през 1995 г.
 • 1992 – 1995 – Заместник-кмет по екология в община Бургас.

 • Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.
 • кмет в Столична община към направление „Зелена система, екология и земеползване“.
 • Ники Вендола (...) е италиански политик от партията Левица екология свобода.
 • Нека за момент се замислим, колко редуктивно е съвременното масово разбиране за екология, като хоби или наслада за презадоволени интелектуалци и колко по радикално и прогресивно е предложението за една „екология на ума“.
 • Природни феномени, странности за животни и растения, алтернативна енергия, екология, генно модифицирани храни.

 • Първата включва екология на личността, екология на социалните групи, екология на човешките популации, екология на човечеството.
 • Автор е на над 20 публикации по екология и горско стопанство.
 • То е с твърде разнообразна тематика и включва както дендрологични и систематични разработки, така и статии по обща екология, екология на горските екосистеми, климатология.
 • Факултетът по растителна защита и агроекология е създаден през 1983 година.
 • Като хоноруван преподавател изнася лекции в Смолянския филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в СУ „Климент Охридски“ по „Природна география на България“, „Природоползване в туризма“, „Геоекология“, „Защитени природни обекти в България“ и по „Основи на кадастъра“ пред студенти от няколко специалности, а от 2009 г.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!