Advertisement
 Translation for 'експеримент' from Bulgarian to English
experiment {noun}експеримент {м}
псих.
Milgram experiment {noun}
експеримент {м} на Милграм
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • През 1792 Луиджи Галвани провежда своя експеримент с жабешки бутчета.
 • Един добър научен експеримент трябва да отговаря на няколко критерия.
 • Социален експеримент е експеримент, който цели да се открие, потвърди или отхвърли наличието на определени причинно-следствени връзки между две или повече променливи.
 • Мисията включвала изпълнение на експерименти в различни области, някои от които са: експеримент LITE (от английски: "Lidar In-Space Technology Experiment")- летателни изпитания на Лидара, експерименти с възвръщаем спътник (SPARTAN 201), оборудван с астрономична апаратура, изпробване на средства за автономно придвижване на астронавти SAFER, експеримент SPIFEX – събиране на данни от системата за орбитални маневри и други.
 • По време на полета е извършен експеримент по смесване на органични разтворители (DMOS).

 • в 7-дневен експеримент по имитация на космически полет "CAPSULS" в Торонто.
 • Студеният ядрен синтез под това определение е бил обявен на 23 март 1989 година от електрохимиците Флайшман и Понс, които провеждат експеримент, при който се извършва електролиза на тежка вода с електрод от благородния метал паладий.
 • Станфордският затворнически експеримент е известен психологически експеримент, който е проведен през 1971 г.
 • е американски социален психолог, известен с така наречения Станфордски затворнически експеримент.
 • Той е ръководител и участник в международен експеримент по изучаването на замърсяването от единичен източник (Варна, 1973 г.), както и по изучаването на антропогенното замърсяване при градски условия, международен експеримент в шелфовата зона на Черно море (1977 – 1979), изследване на средната атмосфера по ракетни данни над Европа (1985 – 1988) по програма Интеркосмос и др.

 • Лимоновата батерия е експеримент, използван за обясняване нагледно работата на батериите.
 • Третата вълна е петдневен експеримент, предназначен да демонстрира елементи от живота в нацистка Германия, като част от обучението по история в гимназията Cubberley в Пало Алто, Калифорния.
 • „Ковчегът на Мохамед“ е експеримент, демонстриращ ефекта на Майснер в свръхпроводниците .
 • В периода 1815 – 1835 г. се провежда експеримент за фрайгелд (Freigeld, стабилна валута).
 • Скорошни експерименти показват, че стимулацията на дясната ъглова гънка води до извънтелесни преживявания.

 • По време на полета се провеждат няколко експеримента.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!