Advertisement
 Translation for 'експертиза' from Bulgarian to English
NOUN   експертиза | ескпертизата | експертизи | експертизите
техн.
expertise {noun}
експертиза {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'експертиза' from Bulgarian to English

експертиза {ж}
expertise {noun}техн.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза.
 • Асоциацията има и доказана експертиза в сферата на епидемологията и често диагностицира и контролира избухванията на болести, като холера, менингит и дребна шарка чрез извършването на спешни кампании за ваксинации и лечение на болни.
 • Терминът понякога неправилно се използва за обозначаване на съдебномедицинската експертиза на документ.
 • Извършва услуги по независима експертиза, инспекция, проверка, изпитване и сертификация.
 • По искане на заявителя Международната заявка става обект на Международна предварителна експертиза.

 • Специфичните методи на контрола включват проверка на документи, инвентаризация, справка, анкета, писмени обяснения, експертиза и други.
 • В България издига идеята за създаване на Институт по съдебна психиатрия, който да се ангажира с проблемите на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза.
 • Съдебномедицинската експертиза установява, че 22-годишният Николов е имал амфетамин, тетрахидроканабинол, кокаин и лексотан в тялото си по време на катастрофата.
 • В юридическо значение – лице, притежаващо специални знания, привлечено от следствените органи или съд за извършване на експертиза и даване на експертно мнение.
 • Допълнителна експертиза се извършва при необходимост от уточняване на първоначалната експертиза или на нововъзникнали въпроси.

 • След катастрофата останките от дирижабъла са изпратени в Германия за експертиза.
 • Процедурата преминава през пет фази: формална експертиза, експертиза на абсолютни основания, публикация на заявката, опозиция или експертиза на относителни основания и регистрация.
 • Европейското патентно ведомство действа и като международен проучвателен орган, а също и като орган за предварителна експертиза за заявители с жителство или гражданство в договаряща страна по ЕПК.
 • Балистичната експертиза е дял от криминалистиката, който изследва и има за цел да докаже вида и типа на използваното оръжие и боеприпаси; местоположението на оръжието (стрелеца), траекторията на поразяващите елементи (куршуми) и други.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!