Advertisement
 Translation for 'експерт' from Bulgarian to English
expert {noun}експерт {м}
unverified pundit {noun}експерт {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'експерт' from Bulgarian to English

експерт {м}
expert {noun}

unverified pundit {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Иван Владимиров Кутевски е български актьор и PR експерт.
 • постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт в направление “Икономически анализи”.
 • За периода 2001 – 2017 е участвала в общо 36 проекта, повечето от които са свързани с развитието на Информационното общество, ИКТ развитие, разработване на електронно съдържание и електронно обучение (в 11 като ръководител, в 25 като ключов експерт, експерт или участник).
 • е американска писателка на книги за самопомощ, експерт по комуникация, човешко поведение и език на тялото, съдебен експерт и медиатор.
 • като експерт, постепенно е повишен в заместник-председател на Агенцията, а в началото на април 2012 става неин председател.

 • е заемал следните длъжности: главен експерт в „Тотема инженеринг“ ООД, главен инженер в „Енкон Сървисис“ ООД, Управител на „Ексергия Макс“ ЕООД.
 • до пенсионирането си е експерт, главен експерт и началник отдел в Министерство на културата.
 • Емил Манолов Хърсев е български финансов експерт и бизнесмен.
 • е главен експерт и държавен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
 • Медиен наблюдател и експерт към Фондация „Медийна демокрация“.

 • Орлин Спасов е български експерт по медии и журналистика.
 • Квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител“ е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации.
 • През 1999 година, преди да стане на 21 години и все още незавършила висшето си образование, тя вече работи като експерт по международни проекти в Института за следдипломна квалификация на УНСС.
 • Съсобственик и художествен експерт на Галерия „Натали“ в София.
 • Цицерон описва Хипсей като експерт по цивилно право.

 • Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).
 • Тя е консултант и експерт в национални и международни организации по опазване на културното наследство.
 • е лицензиран експерт по ОВОС от МОСВ, a от 1998 г.
 • Ако един кандидат иска да постигне нивото на експерт ще трябва, наред с други изисквания, да получи необходимия брой кредити (22).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!