Advertisement
 Translation for 'експозе' from Bulgarian to English
exposé {noun}експозе {ср} [книж.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'експозе' from Bulgarian to English

експозе {ср} [книж.]
exposé {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Планирал е да направи едно експозе на ислямската вяра и едно историческо описание на Северна Африка.
  • Следва мемоар върху теория на вълните и множество статии върху различни задачи по механика. Даниел Бернули е първият учен, опитал да формулира кинетична теория на газовете. Има принос и към икономическата теория с труда си "„Експозе на нова теория за измерване на риска“", която полага икономическата теория за полезността, риска и премията от риска.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!