Advertisement
 Translation for 'екстраординарен' from Bulgarian to English
extraordinary {adj}екстраординарен [книж.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Той е възпитаник на Московския университет, ученик на Осип Бодянски, екстраординарен профессор в Лазаревския институт, секретар на Московското общество по история и древности, почетен доктор по руска словесност (от Московския университет), член-кореспондент на Академията на науките.
  • Хуго се завръща в Гьотинген за да заеме позицията на извънреден професор по право (екстраординарен).
  • През 1842 Хелмерсен е избран за главен консерватор на Геоложкия музей към Руската академия на науките, през 1844 е назначен за адъюнкт (доцент) в Катедрата по геология и палеонтология, през 1847 е избран за екстраординарен, а от 1850 ординарен академик към Академията на науките.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!