Advertisement
 Translation for 'електрификация' from Bulgarian to English
електр.ж.п.
electrification {noun}
електрификация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'електрификация' from Bulgarian to English

електрификация {ж}
electrification {noun}електр.ж.п.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • е извършена електрификация на града.
 • По-големите нощни пазари често имат договори, чрез които търговците могат да се снабдят с комунални услуги, като електрификация и водоснабдяване.
 • Проектът за удвояване и електрификация на линията е разработен в периода 1982 - 1990 г.
 • Старосел, извършва се електрификация на обекта.
 • Завършва Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство в Русе, а впоследствие и специалност „Международни икономически отношения“ в Икономическия университет във Варна.

 • Вносител е на законопроекта за електрификация на град Варна.
 • През 1957 г. селото вече може да се похвали и със своята електрификация.
 • След гимназията завършва Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС).
 • Висшето си образование завършва във Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство.
 • на министъра на МЗХП се закрива съществуващия отдел „Механизация и електрификация на селското стопанство и КТИ“ и се разкрива управление „Механизация и електрификация на селското стопанство и КТИ“.

 • Черни Осъм, което дава възможност за електрификация на Троян.
 • Областна дирекция за електрификация в Плевен, отговаряща за електрифицирането на Северозападна България.
 • По време на мандата си се опитва да отдаде на концесия бъдещата електрификация на града, както и да продължава проектите свързани с водопровода и канализацията на София.
 • В следващите години са изградени водопровод, частична електрификация, мандра, масивен каменен мост под селото (1942 г.).
 • Телбиз разрушава старите укрепления на града и го преустройва по нов урбанистичен план, заимстван от западните градове с широки булеварди, канализация, водоснабдяване, електрификация и електрически обществен транспорт.

 • Той е приемник на Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС) в Русе, създаден на 12 ноември 1945 г., преименуван впоследствие на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ и преобразуван в университет на 21 юли 1995 г.
 • Няма водоснабдяване и електрификация, няма санитарни помещения, в заслона има одеяла.
 • пълна електрификация, водоснабдителна система, телефонизация, интернет и кабелна телевизия.
 • Тази величина е доста внушителна за онова време и се обяснява с високата степен на електрификация, в частност внедряването на електрозадвижване за кулите на главния калибър [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!