Advertisement
 Translation for 'електрическа' from Bulgarian to English
муз.
electric guitar {noun}
електрическа китара {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'електрическа' from Bulgarian to English

електрическа китара {ж}
electric guitar {noun}муз.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Импулсите се движат от един неврон към друг, преминавайки през синапси, където информацията се преобразува от електрическа в химическа и след това обратно към електрическа.
 • Дъгова защита е вид релейна защита, която предпазва електрическа верига от късо съединение и разпространение на електрическа дъга.
 • Центробежната помпа е хидравлична машина, която трансформира механична енергия, а динамото е електрическа машина, която преобразува механичната енергия в електрическа.
 • счита, че под действие на електрическа искра в присъствие на кислород се получава особена „електрическа материя“.
 • Водноелектрическата централа (ВЕЦ) е вид електрическа централа, използваща енергията на водната маса за произвеждане на електрическа енергия.

 • в Слатина блясва електрическа светлина-във всеки дом се поставя по една електрическа крушка.
 • Занимава се с производство, търговия и разпределяне на електрическа енергия.
 • НЕК притежава лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, лицензия за търговия с електрическа енергия и лицензия за обществена доставка на електрическа енергия, издадени от ДКЕВР.
 • Блокове 3 и 4 са предназначени само за производство на електрическа енергия, а всички останали турбогенератори имат техническа възможност за производство на електрическа и топлинна енергия.
 • Джог е привлекателна туристическа атракция и същевременно източник на електрическа енергия.

 • ... 柏崎刈羽原子力発電所) е атомна електрическа централа, разположена в градовете Кашивазаки и Карива в Япония.
 • Трябва да се отбележи, че статичен заряд (v=0) изпитва само електрическа сила, докато подвижен заряд изпитва едновременно електрическа и магнитна сила.
 • Електроенергетиката е отрасъл на икономиката, подразделение на производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, включващ производството, преноса, разпределението и търговията с електрическа енергия.
 • Електрическият двигател е електрическа машина, която преобразува електрическа енергия в кинетична.
 • От английското понятие за комбинирана топлинна и електрическа енергия идва руската дума „Теплоэлектроцентраль“ или ТЭЦ (тъй като първите подобни централи в Източна Европа са били в Съветския съюз), откъдето идва и българското Топлофикационна Електрическа Централа, Топлоелектроцентрала или ТЕЦ.

 • Елегазов прекъсвач е силов комутационен апарат, използван в електроразпределителните уредби, за разпределение на електрическа енергия от една силова линия към друга или към няколко [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!