Advertisement
 Translation for 'електродинамика' from Bulgarian to English
физ.
electrodynamics {noun} [usually treated as sg.]
електродинамика {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • ззащитава кандидатска дисертация (сега докторска дисертация) на тема „Приложение на конформната симетрия за извеждане на разложения на операторни произведения и изследване на модел на крайна безмасова електродинамика“.
 • Това описание вече е заменено от квантовата електродинамика, макар че полукласическата версия все още да се оказва по-полезна при повечето практически изчисления.
 • Квантовата електродинамика позволява да се извеждат свойствата на дифракционната решетка по отношение на фотоните като частици.
 • Той започва работа по квантова електродинамика, по атомното обяснение на теорията и поведението на течния хелий (при температура около 2К) и по развитието на теорията на слабите взаимодействия (например бета лъчението).
 • Ако във формулата за дисперсията на координатите се въведе като време двойното време за излъчване или поглъщане на фотон, известно от класическата електродинамика, ще се получи известната формула за сечението на Томпсън.

 • Представите за светлината продължават да еволюират и през 1920-те и 1930-те, достигайки своя връх със създаването през 1940-те на теорията на квантовата електродинамика.
 • Квантовата електродинамика е една от двете трактовки на електродинамиката, която на свой ред е дял от физиката.
 • През 1940 става професор по електродинамика в Кралския технологичен институт в Стокхолм.
 • е американски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1965 година за фундаменталните му разработки в областта на квантовата електродинамика.
 • Основните му интереси са квантова електродинамика, по-специално теорията на "групата на пренормировката".

 • Защитава кандидатска дисертация през 1951 върху разпространението на топлината в плазма и докторска (1955) за квантовата електродинамика на обекти с висока енергия.
 • Известен е със своята квантово-механична теория за диамагнетизма, теорията на фазовите преходи от втори ред, теорията на Гинзбург-Ландау за свръхпроводимостта, полюсите на Ландау в квантовата електродинамика и теорията за свръхфлуидността на течния хелий, за която през 1962 година получава Нобелова награда за физика.
 • Математически този процес се описва в специален раздел от физиката, наречен електродинамика с използване на системата уравнения на Максуел.
 • В зависимост от условията, в които се намират разглежданите тела, се разделя на класическа електродинамика и квантова електродинамика.
 • Разделът от физиката, изучаващ протичането на електрически ток в различни среди, се нарича електродинамика на непрекъснатите среди.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!