Advertisement
 Translation for 'електромагнетизъм' from Bulgarian to English
електр.физ.
electromagnetism {noun}
електромагнетизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'електромагнетизъм' from Bulgarian to English

електромагнетизъм {м}
electromagnetism {noun}електр.физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Преподава механика, термодинамика и електромагнетизъм, както и обща физика в другите факултети.
  • Аналогично, класическите теории на полето като общата теория на относителността и класическият електромагнетизъм са онези, които не използват квантова механика.
  • Джоузеф Хенри (...) е американски физик, допринесъл много за изследването на явлението електромагнетизъм.
  • e френски физик, известен с трудовете си по термоелектричество, електромагнетизъм и метеорология.
  • Законът е магнитен аналог на закона на Гаус и е едно от четирите уравнения на Максуел, образуващи основата на класическия електромагнетизъм.

  • Теоретичната физика е исторически вдъхновена от философията и метафизиката, например обединението на електричеството и магнетизма в единна теория – електромагнетизъм е станало по този начин.
  • След първите успехи в изследванията на Фарадей по електромагнетизъм следва около десетгодишна пауза и до 1831 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!