Advertisement
 Translation for 'електромагнит' from Bulgarian to English
техн.физ.
electromagnet {noun}
електромагнит {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'електромагнит' from Bulgarian to English

електромагнит {м}
electromagnet {noun}техн.физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Управлението се осъществява от електромагнит чрез задвижване на котва със система от контакти за превключване на електрическата верига на възбуждането на генераторите.
  • Класическият постояннотоков двигател има въртяща се котва под формата на електромагнит.
  • Основните части на електромагнитното реле са електромагнит, котва и превключвател.
  • Той конструира първия електромагнит и създава първия практически използваем електромотор.
  • Основната конфигурация на експеримента изучаващ резонансното явление се състои от резонансна кухина с електромагнит създаващ постоянно магнитно поле.

  • Постоянен магнит, електромагнит и въртящата се котва са свързани към изключващия механизъм.
  • Биркеланд пресъздава северното сияние като бомбардира метална топка, която съдържа електромагнит (Земята), с електрони (слънчевия вятър).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!