Advertisement
 Translation for 'естет' from Bulgarian to English
aesthete {noun} естет {м} [ценител на красивото]
esthete {noun} [Am.] естет {м} [ценител на красивото]
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Няма успех и в продължение повече от десетилетие работи в козметичната индустрия като гримьор, естет и обучител.
  • Което показва, че Дориан е раздвоен, изискан естет и същевременно престъпник.
  • Димитър Иванов Гачев е български естет, музиковед и литературовед.
  • Йозеф Бойс (...) е германски скулптор, инсталационен и графичен творец, естет и педагог по изкуство.
  • Пиер Жул Теофил Готие (...) е френски поет, естет, драматург, писател, журналист и литературен критик.

  • Интелектуалец, но също така и естет, неговата музика отразява дълбоката личностна същност на романтизма.
  • Българският поет, усвоил от Пенчо Славейков идеите на „европеизма“, насочва вниманието към голямото творчество на австрийския символист, когото той определя като „естет, майстор на формата“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!