Advertisement
 Translation for 'етаж' from Bulgarian to English
NOUN   етаж | етажът | етажи | етажите
етажа
floor {noun} [Am.]етаж {м}
ground floor {noun} <GF>приземен етаж {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Първият етаж е на междинно ниво в колоните.
 • Подземният етаж е разположен на около 1,10 m под нивото на терена.
 • На първия етаж са разположени учебните зали, театърът и дирекцията на училището, а галерията е на горния етаж.
 • Например в Амфитеатъра на Флавиите (Римският колизеум) всеки етаж има колони и капители в различен стил.
 • Първоначално долният етаж на къщата е бил отворен, цялата къща е била на колони и на леко засводени конструкции, наречени – хиприи.

 • Междинен етаж – На първия етаж, където е арт-галерията ще се възстанови и сега съществуващият междинен етаж с площ от около 100 m².
 • Отделните части на двореца в миналото са били разделени йерархично – приземният етаж е бил предназначен за стопанските и работни дейности, на втори етаж са били съсредоточени репрезентативните помещения, третият етаж е подчертавал епископската и светската официална власт.
 • Ползват се термините "подземен етаж", "полуподземен етаж", "надземен етаж", обяснени в Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 • Типичната дървесна гора се разделя на горен етаж, включващ короните на дърветата, и долен етаж, който от своя страна обхваща няколко пласта – на храстите, на тревите, на мъха и почвените микроорганизми.
 • Етаж 2 на камбрий е неименуван горен етаж на серията терановий.

 • Типичната за възрожденската българска къща механа е разположена в приземния етаж, а на първия етаж се намират етнографската експозиция и гостната стая.
 • Първият етаж е приземен и от него се влиза.
 • Изграждането на допълнителен втори етаж на Вътрешния двор на девиците започва при Карл V.
 • Самата вила представлява двуетажна сграда, обърната на югозапад.
 • Паласио до Планалто е висок четири етажа, а общата му площ е 36 000 m².

 • Мостът има два етажа, но от 1981 г.
 • Белетаж ([...] – красив/прекрасен етаж) или също пиано нобиле ([...] – „великолепен/благороден етаж“) описва в архитектурата на барока и класицизма представителния етаж на сграда, в който са разположени балните, тържествени зали и помещения.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!