Advertisement
 Translation for 'етер' from Bulgarian to English
химия
ether {noun}
етер {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'етер' from Bulgarian to English

етер {м}
ether {noun}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Основните ароматни компоненти на иланг-иланг маслото са бензил ацетат, линалол, р-крезил метилов етер и метил бензоат.
 • доказва, че диетиловият етер (наричан и серен етер) не съдържа сяра.
 • ... бензен, толуен, хексан, петролен етер).
 • От цинковите и германиевите руди германият се разтваря в 6,5 M HCl, откъдето с етер се извлича Ga2Cl6.
 • Диетиловият етер е химично съединение от групата на етерите.

 • Розов конкрет е продукт добит от цветове на маслодайна роза, извлечен по метода на екстракция с етер.
 • е известен като петролев етер, използва се като лесно изпарим разтворител например при рафинирането на олио.
 • Добре се разтваря също в етанол, по-слабо – в ацетон и бензол, и е неразтворим в диетилов етер.
 • Акаша (или още Акаш) от Санскрит означава „етер“, в неговото митологично значение, а и като елемент.
 • Вирусът е чувствителен на алкохол, етер и повечето дезинфектанти, стабилен е при pH 4.0 – 10.0.

 • Материалът се екстрахира с етер, при което се получава т.нар. розов конкрет.
 • Седативни лекарства (още "транквиланти") са барбитуратите (например фенобарбитал), бензодиазепините (например диазепам), хлороформът, диетиловият етер и други.
 • е американски физик от полски произход, Нобелов лауреат, известен с опита, целящ точно измерване на скоростта на Земята спрямо Световния етер, както и с точни измервания на скоростта на светлината.
 • От шикалки, третирани с вода, се добива танин с чистота по-висока от танините, добити посредством етер или алкохол.
 • Канелената киселина е разтворима в диетилов етер и е неразтворима в хексан.

 • Алкилглицеролите (или познати още със старото си наименование "алкоксиглицероли") принадлежат към семейството на етер-липидите – химически вещества с ясно изразена биологична активност.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!