Advertisement
 Translation for 'етология' from Bulgarian to English
ethology {noun}етология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'етология' from Bulgarian to English

етология {ж}
ethology {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Доктор на науките по етология и управление на дивите популации – защитава дисертация на тема „Проучване в запасите, биологията и екологията на кафявата мечка в Стара планина“.
  • Проблемът на съвременната етология са тясно свързани с проблемите на защитата на околната среда.
  • При животните с по-сложна етология половата принадлежност може да води до специализация на половете в различни роли при отглеждането на потомството и при други социални функции.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!