Advertisement
 Translation for 'ефективна' from Bulgarian to English
to mount an effective defence построявам ефективна защита
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Маурийската държава е ефективна и добре организирана автокрация с редовна армия и държавна служба.
 • за получаване на ефективните температурни суми се прави сбор на средната денонощна ефективна температура за група култури.
 • Пиесата се превръща в особено ефективна за много режисьори, тъй като въплъщава редица заплетени любовни афери в спокойна пасторална обстановка.
 • Така, действайки в съответствие със своето тактическо предназначение, британските линейни крайцери оказват ефективна поддръжка на своите леки сили и осигуряват решителна победа.
 • Официално тя е отговор на американските планове за изграждане на ефективна ПРО.

 • Сингапур има ефективна система за здравеопазване, въпреки доста ниските бюджетни разходи в сравнение с развитите страни.
 • Варненският апелативен съд дава на Марешки 4 години ефективна присъда по обвинения за изнудване.
 • Обвинените в разпространение на антидемократични идеи 13-те имами са осъдени на първа инстанция: 1 ефективна присъда, 2 условни присъди, 10 глоби.
 • Първата ефективна въздушна помпа, построена в Англия за научни цели, е направена през 1658 г.
 • Работи в областта на живописта, фотографията, инсталацията, но движещият се образ е неговата най-ефективна медия.

 • По-ефективна система на снабдяване и финансиране.
 • Тази отбранителна стратегия е много ефективна срещу хищници с добро обоняние като кучета, вълци, мечки, белки и дори - срещу човека.
 • Правилно е да се говори не за прав изстрел, а за дистанция на ефективна стрелба, тоест разстоянието на което ефективно може да се порази мишената.
 • Известен е като откривател на ефективна за военни действия форма на напалма през 1943 г.
 • Преглед на случайно контролирани опити открива, че „психоаналитичната терапия е (1) по-ефективна от това да няма никакво лечение или от обикновено лечение и (2) е по-ефективна от кратките форми на психодинамична терапия.“ Емпиричното изследване на ефикасността на психоанализата и психоаналитичната психотерапия също става известно сред психоаналитичните изследователи.

 • Ефективна отразяваща повърхност или ефективна площ на разсейване (символ в математически уравнения: [...]) в радиолокацията е площта на фиктивна повърхност, разположена перпендикулярно на посоката на падащата плоска вълна.
 • , има роля аналогична на електричния заряд в електростатиката и често се нарича ефективна плътност на заряда [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!