Advertisement
 Translation for 'ефикасен' from Bulgarian to English
efficacious {adj}ефикасен
efficient {adj} [efficacious]ефикасен
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'ефикасен' from Bulgarian to English

ефикасен
efficacious {adj}

efficient {adj} [efficacious]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • В съчетание с високата си температура на топене, ПТФЕ е по-ефикасен от по-неустойчивия и лесно топим полиетилен, използван в евтините решения.
 • Макар и със скромен произход, той разпространява една от най-големите религии в света, проявявайки се като извънредно ефикасен политически водач.
 • Чрез Meant to be Seen (MTB) („Направено за да се вижда“) форуми, Палмър Лъки, основател на Окулус, развил идеята за създаване на дисплей, който да е върху главата на потребителя, и да е по-ефикасен и евтин от наличните подобни продукти на пазара в този момент.
 • Те се опитват да измислят ефикасен алгоритъм за машина за търсене на уеб страници по ключова дума и създават алгоритъма PageRank..
 • Докладът предоставя платформа за многостранен диалог с цел да се гарантира функционирането на силен и устойчив туристически сектор, способен да осигури ефикасен принос за растежа на глобалната икономика.

 • Мрежата е от голямо значение за Европейския омбудсман, защото е ефикасен механизъм при разглеждането на жалби, които са извън мандата му.
 • Обучаването за работа със софтуера е важно, тъй като той е ефикасен, само ако се използва коректно.
 • Аеробния метаболизъм е 19 пъти по-ефикасен от анаеробния (при който се печелят 2 mol ATФ на 1 mol глюкоза).
 • Пруската армия става много ефикасен военен инструмент.
 • Приятелски настроен към деца, но непоколебим и ефикасен срещу всеки натрапник.

 • Тризъбецът е много ефикасен за риболов, защото има възможност да пробожда три и повече риби наведнъж.
 • един евентуален електронен микроскоп би бил много по-ефикасен от оптичен.
 • В такъв случай, ако адреналинът не е ефикасен, може да се приложи глюкагон интравенозно.
 • Той използва благородниците като средство да преобрази средновековното кралско правителство, като по този начин го превърне в ефикасен инструмент за провеждане на кралската политика.
 • ... , което означава „сдружение“ или „общество“) е временно дружество за изпълняване на определена задача или за предоставяне на определена услуга или продукт по по-ефикасен начин.

 • Най-широко използваният и ефикасен компилатор за AspectJ се поддържа в AspectJ проекта, но има и друг – по-обширен и ориентиран към научноизследователска дейност компилатор, наречен се "Aspect Bench Compiler", или "abc".
 • Реалистичният уклон има за основа военните учения които дават началото на пейнтбола и е използван най-често от различни армии и подразделения като сравнително ефикасен начин за провеждане на такатическа и стрелкова подготовка на личния състав.
 • Когато няма достатъчно кислород, условията благоприятстват развитието на анаеробните бактерии – това води до по-малко ефикасен процес и изпускането на нежелани миризми.
 • Сурендра и Кори извършват много по-ефикасен синтез посредством полициклизация, започвайки процесът от ("1E,5E")-8-[...]-2,6-диметилокта-1,5-диенил ацетат.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!