Advertisement
 Translation for 'желания' from Bulgarian to English
wishes {noun}желания {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'желания' from Bulgarian to English

желания {мн}
wishes {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Според Идън Грей лемниската над жената символизира просветление и духовна мощ, а лъвът - животинските страсти и земни желания.
 • Студентката Марго Маккена попада на магически пръстен на джин, който ще ѝ изпълни три желания.
 • Въз основа на опита си пише няколко книги за самопомощ насочени към аудиторията на младите хора, техните мечти, желания и проблеми.
 • Искреността е добродетелта на този, който общува и действа в съответствие със своите чувства, убеждения, мисли и желания.
 • "Монолог на Спартак". Всички мисли и желания на Спартак са устремени към Фригия.

 • На ветровития склон расте „Дървото на желанията“, по което посетители завързват стотици лентички с написани желания.
 • Играе и във филмите „Добрият пастир“ и „5 желания“.
 • Дисциплината представлява потискане на базови желания (страсти), вид регулиране на личностното поведение съобразно определени норми и изисквания.
 • По нейно желания тя е погребана в крипта на катедралата на Вилнюс, Литва.
 • Понякога папагалът иска банан и ако вместо това му е предложена ядка, той я хвърля по изследователите и чака да получи желания плод.

 • А) Подчинение на нуждите: потискане на собствените избори, предпочитания и желания.
 • Благодарение на разнообразието си от наематели и маркетинговата програма, насочена към посетителите и удовлетворяването на техните желания и потребности, Mall Rousse създаде своя общност и lifestyle среда.
 • По-нататък в текста са обрисувани различни сцени, които изразяват негови мечти и желания.
 • Райк пише върху примитивните ритуали, ритуалите, свързани със смъртта и религията като израз на изпълнението на безсъзнателни желания.
 • Въпреки внезапното нападение, 4-та армия среща твърда съпротива на сърбите и не успява да постигне желания бърз успех.

 • Бъдещето ѝ е неясно заради сложните закони и обществени взаимоотношения, както и заради собствените ѝ съмнения и желания.
 • Чрез експериментиране всеки може да достигне желания и предпочитан от него вкус.
 • Сигнал/шум (SNR) се определя като отношението на мощността на сигнала към мощността на шума действащ в рамките на желания сигнал; той сравнява нивото на желания сигнал от целта с нивото на фоновия шум (атмосферния шум и шума, генериран вътре в приемника).
 • В будния живот, той утвърждава, че тези така наречени съпротиви заедно предотвратяват от навлизане в съзнанието на потиснатите желания на несъзнателното; и макар тези желания да е възможно да се появяват при определени състояния на съня, съпротивите все още са достатъчно силни за да създадат „покривало“ достатъчно, за да скрие тяхната истинска природа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!