Advertisement
 Translation for 'животновъдство' from Bulgarian to English
агр.
stock breeding {noun}
животновъдство {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'животновъдство' from Bulgarian to English

животновъдство {ср}
stock breeding {noun}агр.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • В провинцията се развива животновъдство.
 • Основен поминък в селото са селското стопанство и животновъдство.
 • Икономиката на селището е съставена основно от рудодобивна дейност, дърводобив и животновъдство.
 • Развито еленовъдство, риболов, лов, млекодобивно животновъдство, свиневъдство, птицевъдство и оранжерийно зеленчукопроизводство.
 • по животновъдство – Костинброд (1962 – 1982 г.), по животновъдство и ветеринарна медицина към ВАК (1972 – 1978 г.), специализирания научен съвет по животновъдство към ВАК (1979 – 1981 г.).

 • Икономиката му е основана на земеделие, животновъдство и туризъм.
 • До 1991 са развити тютюно-производството, овощарството и многоотрасловото животновъдство.
 • Главно икономиката се основава на земеделие и животновъдство.
 • Занимават се с животновъдство и занаятчийство, като тъкане на вълна.
 • Населението на селото е около 40 души. Поминък: земеделие и животновъдство.

 • Населението се занимава предимно със земеделие и животновъдство.
 • Поминъкът е главно земеделие и животновъдство.
 • Основни отрасли: растениевъдство /пшеница, картофи, тютюн, фуражи/ и животновъдство.
 • Риболов, животновъдство, отглеждане на плодове.
 • Поминъкът на хората в селото е животновъдство – предимно говедовъдство, и тютюнопроизводство.

 • Развито екологично животновъдство и фермата за елитни животни на „Тандем“.
 • Роден е на 2 февруари 1936 година в София в семейството на Никола Платиканов, агроном, ръководител на катедрата по общо скотовъдство в Софийския университет (1937 – 1944); заместник-директор на Института по животновъдство при Българската академия на науките (1951 – 1963); академик-секретар на Отделението по животновъдство и ветеринарна медицина при Академията на селскостопанските науки (1963 – 1972).
 • Половината от този сектор на икономиката - животновъдство; отглеждат ръж, пшеница, ечемик, овес.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!