Advertisement
 Translation for 'жизнен' from Bulgarian to English
feisty {adj}жизнен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'жизнен' from Bulgarian to English

жизнен
feisty {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Романите ѝ се фокусират върху проблема с жените имигрантки и често са обогатени със собствения ѝ жизнен опит.
 • Клетъчен жизнен цикъл е последователността от растеж на клетката, подготовка за делене и разделянето ѝ на две дъщерни клетки.
 • Преимущества са благоприятния инвестиционен климат, конкурентната среда, челните места в класациите за икономически свободи, високообразованото и дисциплинирано население и високия му жизнен стандарт.
 • Хранене: основният жизнен процес, който доставя материал за изграждане на клетката и енергия за жизнените процеси.
 • Radiata, са двупластни, което означава, че има два основни зародишни слоя: ендодерма и ектодерма, които се запазват през целия им жизнен цикъл.

 • Водещият японски експерт по този вид медузи, Шиничи Уйе, изкуствено развъжда няколко номури в лаборатория в Университета в Хирошима, изследвайки техния жизнен цикъл, темпове на растеж и хранителни навици.
 • Продуктов мениджмънт е функция на организационния жизнен цикъл в дадена компания, занимаващ се с планирането или предвиждането или маркетинга на продукт(и) на всички нива на продуктовия жизнен цикъл.
 • Пълният жизнен цикъл на малкия чернодробен метил протича за 217 - 270 дни.
 • За руснаците Иран представлява жизнен път за прекарване на американските помощи до СССР.
 • Въпреки малкия си размер, западнохайландският бял териер е елегантен, жизнен и издръжлив.

 • Нормалният жизнен цикъл на една батерия за електромобил е осем – десет години.
 • Морфогенезата описва също и развитието на едноклетъчните форми на живот, които поради ясни причини не преминават през ембрионален стадий в техния жизнен цикъл.
 • Повечето насърчават развитието, работата в екип, сътрудничеството, както и адаптивността през целия жизнен цикъл на проекта.
 • Развитието яйце-имаго – до 4 години – четири генерации, ежегодно всяка генерация завършва своя жизнен цикъл – ясно разграничени възрастови групи.
 • Завършва своя жизнен път в гр.

 • Сутринта на 14 юли 2003 г. след масивен инфаркт Иван Ганев завършва своя жизнен път.
 • Есето „Трите ключа“ е ориентирано към младите хора и е посветено на сложния въпрос на избора на индивидуален жизнен път.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!