Advertisement
 Translation for 'жизнеспособен' from Bulgarian to English
биол.мед.
viable {adj}
жизнеспособен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'жизнеспособен' from Bulgarian to English

жизнеспособен
viable {adj}биол.мед.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Минимален жизнеспособен продукт (minimum viable product, MVP) е продукт, притежаващ минимален обем функции, които са достатъчни за задоволяване на нуждите на първите потребители.
  • Пчелите в роя са предимно млади, но в него има и пчели от друга възраст, което го прави по-жизнеспособен.
  • През февруари 1813, Александър I създава Комисия по сградите в Москва, която трябва да направи жизнеспособен генерален план на града.
  • Опитът е за търговия със събраната смола, но нито един от тях не се оказва търговски жизнеспособен.
  • Също така според президента „договорът може да действа и да бъде жизнеспособен само при условие, че няма наличие на нарастващи качествени и количествени възможности за изграждане на капацитета американската система за противоракетна отбрана“.

  • Успехът на този модел гарантира оцеляването на компанията, като го превръща в жизнеспособен конкурент на конкурентния производител Ferrari.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!