Advertisement
 Translation for 'жило' from Bulgarian to English
NOUN   жило | жилото | жила | жилата
зоол.
sting {noun}
жило {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'жило' from Bulgarian to English

жило {ср}
sting {noun}зоол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Проникващото жило в комбинация с отровата позволяват на насекомото да положи яйцата си с по-малък риск да бъде наранено от гостоприемника.
 • Този начин на използване определя химико-физичните показатели на захранващото електрическо жило на проводника и характера и механичната здравина на изолацията.
 • За някои живи организми също се използва термина изстрел за да обозначи изхвърляне на отровен шип, жило или химична смес по неприятелите им.
 • Представлява шиш, който при изстрел извършва постъпателно движение и със своя преден край (ударна игла, среща се и като „жило“) разбива капсула.
 • При жилещите ципокрили яйцеполагалото е превърнато в жило.

 • силно бронирани морски животни с подобна на жило опашка.
 • Морската оса ("Chironex fleckeri"), известна още като кубовидната медуза, пожар медуза или медуза жило е отровен вид медуза от клас Кубомедузи (...) живееща в крайбрежните води на Северна Австралия и Нова Гвинея на север до Филипините и Виетнам.
 • Тяхното жило може да се сравни с това на пчела и ужилването е болезнено, но обикновено не се налага медицинска намеса.
 • То притежава восъчни жлези при пчелите работнички и завършва с жило.
 • Тя също притежава жило, но не жили хора.

 • При тях липсва сакче за събиране на цветен прашец, липсва жило, като на това място се намират съвкуплителните му органи.
 • Осите и стършелите имат гладко остро жило, лесно проникващо в кожата и лесно измъкващо се от там.
 • Aculeata снасят яйцата си през отвор в основата на жилото.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!