Advertisement
 Translation for 'жрец' from Bulgarian to English
NOUN   жрец | жрецът | жреци | жреците
жреца
религ.
priest {noun} [of non-Christian religion]
жрец {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'жрец' from Bulgarian to English

жрец {м}
priest {noun} [of non-Christian religion]религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Хриз (гр. Χρύσης) в древногръцката митология е жрец на Аполон.
 • Калхант или Калхас (...), в древногръцката митология е микенски жрец и прорицател.
 • Вологез е тракийски жрец от племето беси.
 • в славянското езичество означава жрец, добър магьосник, гадател, прорицател, лечител.
 • Сиамун няма засвидетелствани синове и е наследен от Псусенес II, властващ паралелно като върховен жрец на Амон в Тива.

 • Принц Осоркон (B) още веднъж губи властта в Тива през 18-а година на Педубаст I, който фигурира като фараон заедно с Харсиесе (B) като върховен жрец на Амон.
 • Син и наследник на Такелот I, Осоркон II наследява междуособната конфронтация с братовчед си Харсиесе А, върховният жрец на Амон в Тива, обявил се за фараон в Горен Египет.
 • Гета става жрец в колегията на арвалските братя.
 • Той е син на Архелай III, върховен жрец на Комана, и съпругата му Глафира (за кратко време любовница на Марк Антоний).
 • Той се жени за Юлия Меса, дъщеря на Юлий Басиан, висш жрец на Храма на слънцето.

 • През 14 г. Домиций става арвал (лат.: fratres arvales), жрец на римската богиня Деа Диа.
 • Скоро след това обаче се въвежда службата "flamen Divi Iulii" като жрец на култа за Дивус Юлий ("Divus Iulius") и Марк Антоний е избран през 44 пр.н.е.
 • Апулей е бил посветен в Дионисиевите мистерии, бил е жрец на Ескулап, Изида и Озирис, както и върховен жрец на провинция Африка.
 • e основател, а до смъртта си и върховен жрец на Църквата на Сатаната.
 • Фламин в Древен Рим се нарича върховният жрец на държавните божества.

 • Друиди (галски "druidae", древноирландски "druid") – жрец при келтските народи, организирани като каста.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!