Advertisement
 Translation for 'заразителен' from Bulgarian to English
мед.
infectious {adj} [also fig.]
заразителен [също и прен.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'заразителен' from Bulgarian to English

заразителен [също и прен.]
infectious {adj} [also fig.]мед.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Примерът на нарушителя на табуто е заразителен, за това той е отбягван.
  • Примерът с първите конституции (вж общата статия за конституция) бил заразителен и за Русия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!