Advertisement
 Translation for 'златен резерв' from Bulgarian to English
фин.
gold reserve {noun}
златен резерв {м}
golden {adj}златен
спорт
gold medal {noun}
златен медал {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Само част от ценните предмети са върнати обратно, а целия златен резерв е задържан в СССР.
  • Страната изпраща няколко десетки доброволци в съветската армия, но съветските власти използват значителна част от стопанските ѝ ресурси, включително целия ѝ златен резерв, за своите нужди.
  • В съседство се намира хранилището за златни кюлчета на САЩ, което се използва за складиране на голяма част от американския официален златен резерв.
  • Кюлчетата от 400 oz (12,44 kg) са предпочитани за съхранение като златен резерв, а по-малките разфасовки са предпочитани за търговия и инвестиции.
  • В допълнение, Италия има третият най-голям национален златен резерв в света (след Германия и САЩ), а БВП на глава от населението е равен на средния за ЕС.

  • Златен резерв на една страна се нарича златото, съхранявано от националната централна банка, което е предназначено като запас от стойност и като гаранция за спазване на обещанието да се заплати на държателите на депозити, ценни книжа, банкноти и др. или като гаранция на националната валута.
  • от централните банки като златен резерв.
  • Конфликтът се сочи от анализатори като една от причината за намаляването на руския златен резерв.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!